Sociale spilleregler

Vi ønsker en kultur hvor der bakkes op om de frivillige samt de beslutninger som de frivillige foretager. Det gælder alle frivillige lige fra kaptajner, trænere, dem der arrangere events og ture, bestyrelsen osv. Det er dem der bære klubben. Uden frivillige ildsjæle kan klubben ikke fungere. Vi vil have fokus på hvordan vi anerkender en frivillig, så de frivillige forsat vil gøre deres bedste for at gøre klubbens medlemmer glade. Mener du det kan gøres bedre, så meld dig til opgaven og giv dit bidrag. Vi vil anerkende og rose, ikke kigge efter ”hullerne i osten” og peger fingere. Vi vil have en cykel klub hvor folk hygger sig, føler sig trygge og nyder at være og dyrke deres passion.

Derfor har bestyrelsen udarbejdet disse universielle udsagn:
  • At man udviser socialadfærd, med en ordentlig omgangstone. Dette gælder også på nettet.
  • Accepter de beslutninger som udvalgene har brugt tid på at tage
  • Respekter det frivillige arbejde - der er plads til ros ikke til ris
  • Respektfuld, konstruktiv ris er velkommen, men i en ordentlig tone og under private forhold
  • Hvis du er ikke er tilfreds, så engager dig i arbejdet i stedet for at kritisere
  • Bak op om de frivillige, de arbejder for dig
  • Tal til andre som de skal tale til dig