SSC Samarbejdet

Samarbejdet mellem de Syd og Sønderjyske Cykelklubber (SSC)

SSC samarbejdet ophørte i august 2020.

 

Medlemmer

Medlemmer af SSC er de cykelklubber, som af distriktet, er udpeget til at være en del af det Syd og Sønderjyske samarbejde. Samarbejdet består dags dato af 9 cykelklubber.

Formål

Formålet med samarbejdet er at fremme cykelsporten i regionen både når det drejer sig om bredde og elite. Derfor arrangeres et antal cykelløb i regionen, hvor alle klubbernes medlemmer er velkomne dog må de ikke have licens i en cykelklub uden for regionen. Reglerne for afholdelse af cykelløbene findes i "Bestemmelser for Indledningsløb og Sydjyske mesterskaber" samt i regler for "Syd Bank løbene".

Formandskab

Formandskabet går på skift hvert år, se nedenstående tabel. Formandskabet sørger for indkaldelse til mindst et forårsmøde og et efterårsmøde. Med indkaldelsen følger en udførlig dagsorden. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder hele året. Formandskabet sørger for at udfærdige referater fra møderne.

Kasserer

Der udpeges en kasserer for en ikke fastsat periode. Kassereren fremlægger årsregnskab til godkendelse på forårsmødet. Regnskabet følger kalenderåret.

Kontingent

Der indbetales kr. 2.000,00 som indskud pr. 1. januar 2009. Dette skal betragtes som prisen for medlemskab af foreningen samt ejerskab af 2 trailere med bander samt 3 walkie talkies samt 4 rotorblink.

Efterfølgende vil der på efterårsmøderne blive bestemt, hvad det kommende års kontingent skal være. Det indbetalte indskud skal først og fremmest gå til at vedligeholde allerede indkøbt materiale.

Kontingentet indsættes på: Sparbank reg. nr. 9892 konto nr. 0002301067

Indkøb

Indkøb af materialer sker i enighed.

Udleje af udstyr

Trailer og bander kan udlejes til anden side. SSC medlemmer har 1. prioritet. Prisen for at leje en trailer med bander er kr. 1.500,00 og kr. 2.500,00 for to trailere med bander.

Walkie talkie udlejes for kr. 300,00 pr. dag. Foreningen er pt. ejere af 3 stk. - 2 håndholdt og 1 stationær.

Materialer/udstyr

Der udarbejdes en liste med de materialer og det udstyr foreningen er i besiddelse af.

Udmeldelse

Hvis en klub ikke længere ønsker at være del af Materialeforeningen tilfalder denne klubs andel de øvrige klubber i foreningen.

Revideret efteråret 2011

Skriv en tekst her

Bestemmelser

Bestemmelser for Indledningsløb og Sydjysk Mesterskaber

Bov – Esbjerg – Haderslev – Kolding – Rødekro – Sønderborg – Tønder - Vejen - Varde

INDLEDNINGSLØB OG SYDJYSKE MESTERSKABER 

 1. Bestemmelserne omfatter klubberne: Bov - Esbjerg - Haderslev - Kolding - Rødekro - Sønderborg – Tønder - Tønder - Vejen – Varde.
   
 2. Alle løb afvikles udelukkende som regionale lukkede cykelløb de ovennævnte klubber imellem, samt eventuelle enkelte gæsteryttere.

  Gæsteryttere er: Motionister der er medlem af ovenstående klubber, som ikke har licens i en klub uden for regionen. 
  Inviterede motionister fra Syd & Sønderjylland. (DCU's Motionslicens påkrævet). Inviterede Børn & Unge uden licens, til og med U15/U16P (Cykelløb på prøve).

  Gear skal låses, så der ikke kan køres med højere gear end de andre i klassen.
  Alle deltagere kører med i Syd & Sønderjyske løb på eget ansvar, og løbene er ikke en del af distriktets skadesfond.

   
 3. Klubberne er forpligtet til at stille med størst mulig antal ryttere.
   
 4. Indledningsløbet afholdes sidste weekend før åbningsløbet på Distrikt Jylland - Fyns terminskalender.
   
 5. Herudover afholdes der 1 enkeltstart og 1 samlet start, Syd Jysk Mesterskaber, inden sæsonafslutning, og det bør tilstræbes at der arrangeres et Syd Jysk Mesterskab i gadeløb.
 6. Der bør forefindes samaritter, eller lign. i målområdet.
   
 7. Propositioner til alle løb skal foreligge senest 1 måned før afviklingen.
 8. Der køres i følgende felter med fælles præmierække.

  Felt A: A - B - C – junior – H40
  Felt B: D - ungdom
  Felt C: H50 - H60 - DameA - DameB - Dame Junior

  Samkørsel mellem felterne B og C kan finde sted, afhængig af antallet af tilmeldte ryttere i de forskellige klasser, dog må feltstørrelsen ikke overstige 75 ryttere.
  Der er og må ikke ydes nogen form for service i de nævnte felter.
  Deltagende Motionsryttere kører i Felt B eller i H klasserne.

  Børneklasserne.

  U11: Er åben for drenge, der i kalenderåret fylder 9 år og 10 år.
  U11P: Er åben for piger, der i kalenderåret fylder 9 år og 10 år.
  U13: Er åben for drenge, der i kalenderåret fylder 11 år og 12 år.
  U13P: Er åben for piger, der i kalenderåret fylder 11 år og 12 år.
  U15: Er åben for drenge, der i kalenderåret fylder 13 år og 14 år.
  U16P: Er åben for piger, der i kalenderåret fylder 13, 14 og 15 år.

  I Linieløbene kan det tillades at børneklasserne startes samlet såfremt deltagerantallet tillader dette, dog således at U15/U16P Klasserne starter først, herefter U13 og U13P og sidst U11/U11P.
  Der køres med samme regler for gearing som ved løb under DCU.
  Sker der oprykning i landevejsløb under Jysk/fynsk Distriktet, skal rytteren også rykke op i de Syd & Sønderjyske løb.

   
 9. Løbsform og distancer

  a. Indlednings løb
  Indledningsløbet køres altid i weekenden inden første løb på Jysk/Fynsk distriktets terminsplan

  U11/U11P Distance max. 15 Km.
  U13/U13P Distance max. 25 Km.
  U15/U16P Distance max. 45 Km.

  Felt C: Distance max. 60 Km.
  Felt B: Distance max. 80 Km.
  Felt A: Distance max. 100 Km.

  b. Sydjysk Mesterskab Samlet Start

  U11/U11P Distance max. 15 Km
  U13/U13P Distance max. 25 Km.
  U15/U16P Distance max. 45 Km.

  Felt C: Distance max. 80 Km
  Felt B: Distance max. 80 Km
  Felt A: Distance max. 100 Km.

  Udover den almindelige præmierække kåres der altid en Syd Jysk Mester i alle nævnte klasser og denne får en guldmedalje og blomster. Derudover er der medaljer til nr. 2 og nr. 3 i de nævnte klasser.

  c. Sydjysk Mesterskab Enkeltstart

  U11/U11P Distance max. 10 Km.
  U13/U13P Distance max. 10 Km.
  U15/U16P Distance max. 15 Km.

  Felt C: Distance max. 20 Km.
  Felt B: Distance max. 25 Km.
  Felt A: Distance max. 25 Km.

  Udover den almindelige præmierække kåres der altid en Syd Jysk Mester i alle nævnte klasser og denne får en guldmedalje og blomster. Derudover er der medaljer til nr. 2 og nr. 3 i de nævnte klasser.

  d. Sydjysk Mesterskab Gadeløb (såfremt en af klubberne ønsker af afvikles gadeløb)

  U11/U11P
  U13/U13P
  U15/U16P

  Felt C:
  Felt B:
  Felt A:

  Udover den almindelige præmierække kåres der altid en Syd Jysk Mester i alle nævnte klasser og denne får en guldmedalje og blomster. Derudover er der medaljer til nr. 2 og nr. 3 i de nævnte klasser.
  Alle ryttere kører med egne rygnumre.

   
 10. Præmier

  I drenge/pige klasserne er præmierne pokaler efter forholdet 1:3.

  Felt A: A - B - C – junior – H40
  Præmier efter forholdet 1:3 dog max. 15 præmier.
  Kr. 200,00 - 150,00 - 100,00 og 50,00 til efterfølgende.

  Felt B: Begynder - Ungdom
  Præmier efter forholdet 1:3 dog max. 15 præmier.
  Kr. 200,00 - 150,00 - 100,00 og 50,00 til efterfølgende.

  Felt C: DameA - DameB - Dame Junior - H50 - H60
  Præmier efter forholdet 1:5 dog max. 15 præmier. H40
  Kr. 200,00 - 150,00 -100,00 og 50,00 til efterfølgende.
  I mesterskabs løb er der altid blomster til vinderne.

  Startpenge følger distriktets takster.

Terminer for Syd og Sønderjyske Cykelløb

Formandskabet & Indledningsløb

2014 Haderslev
2015 Esbjerg
2016 Rødekro
2017 Bov
2018 Vejen
2019 Varde
2020 Kolding
2021 Tønder
2022 Sønderborg
2023 Haderslev
2024 Esbjerg
2025 Rødekro

   
           
         

Medlemsklubber

Bov Cykle Klub                                         www.bovcc                                          
Esbjerg Cykel Ring                                   www.esbjerg-cr.dk                             
Haderslev, HS6100                                   www.hs6100.dk                               
Kolding Bicykle Club                                 www.koldingbc.dk                               
Rødekro                                                    www.rkcc.dk                                    
Sønderborg Cykle Klub                             www.sck-cykling.dk                          
Tønder Amatør Cykle-Ring -                                                                              
Varde Cykelklub                                        www.vardecykelklub.dk                     
Vejen Bicycle Club                                    www.vejenbc.dk