Generelle regler for tilskud

Klubben yder som udgangspunt til tilskud på 20%, på aktiviteter som ligger indenfor klubbens formål. Man skal deltage i klubbens aktiviteter for at kunne få tilskud, herunder hjælpe til div arrangementer. 

Regler for tilskud til klubture/rejser.

Klubbens medlemmer kan skriftlig anmode klubben om tilskud til klubture og rejser. Ansøgningen skal sendes til bestyrelsen 3 måneder før rejsen. Der kan ikke gives tilskud til rejser som har været afholdt. Ansøgningen skal indeholde: rejsemål, budget, deltager liste, formål med turen og hvor meget man ønsker i tilskud.

Klubbens bestyrelse behandler ansøgninger om tilskud efter følgende principper:

  • For at opnå tilskud, skal mindst 5 medlemmer tage på en tur med minimum 3 overnatninger.
  • Man skal have været aktiv medlem i 1 år, før man er tilskudsberettiget.
  • Tilskuddet kan kun gives til et medlem én gang årligt, i perioden 1/1 til 31/12. Tilskuddet følger kalender året.

Herudover vurderer bestyrelsen ansøgningen. Der er en øvre grænse for tilskud på 500,- pr medlem. I den vurderingen, indgår blandt andet, om medlemmet har deltaget aktivt i klubbens træning, aktiviteter og andre events. 

Der kan ansøges kollektivt.

Klubben har en særlig forpligtigelse overfor junior ryttere, og de er derfor ikke omfattet af reglen for, hvor mange og hvor længe en klubtur skal vare.

 

Regler for løbsstøtte (Ikke licens)

Klubben vil gerne støtte medlemmernes deltagelse i cykelløb, i vore nabo kommuner og i de samarbejder som klubben er involveret i. Refundering sker 1 gang om året. Ansøgnings frist er senest 1 november.

For at kunne modtage støtte skal man tilmeldes løbet som rytter i Rødekro Cykle Club eller RKCC. Man skal køre i klubbens cykeltrøje. Man kan ikke modtage tilskud hvis man kører i tøj med gamle sponsorer. 

Ved sæson afslutning (november måned) skal der afleveres en liste over løb hvor man har stillet til start til klubbens bestyrelse. Listen skal indeholde dato og pris for løbet. Der skal være gyldig kvittering for deltagergebyret.

Der ydes tilskud til: Løb i SSC samarbejdet, Lokale løb herunder Sydcup og 8 timers løb, Sydcup 4 kids.

60 kr. pr løb men op til 250 kr. om året – se bestyrelses referat fra marts 2018.

 

Regler for støtte af licensryttere

Bestyrelsen har den 8 januar 2019, besluttet har vi betaler licensgebyr og chip for alle U-klasser til og med  det år rytteren fylder 19 år og A og B licens til og med det år rytteren fylder 25.

Herud over giver klubben et tilskud på 60kr pr løb til alle licensryttere, mod forevisning af kvittering.

For at kunne modtage støtte skal man tilmeldes løbet som rytter i Rødekro Cykle Club eller RKCC. Have tegnet licens hos Rødekro Cycle Club og man skal køre i klubbens cykeltrøje. Man kan ikke modtage tilskud hvis man kører i tøj med gamle sponsorer. Det skal være aftalt med træner og man skal have en plan over hvilke løb der skal køres.Refusion sker ved ansøgning til kasseren i oktober.

Reglerne er gældende fra 1/1 2019